เยี่ยมชมบริษัท จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายโรงมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวง

บริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด ต้อนรับการเยี่ยมเยียนจากผู้บริหารฝ่ายโรงงานมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวงพร้อมคณะ สำหรับการเยี่ยมชมห้องโชว์สินค้า และ แท่นทดสอบมาตรวัดน้ำรวมถึงสินค้าอื่นๆของบริษัทฯ และฟังการบรรยายระบบบริหารจัดการน้ำ Watermind Analyzer ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เพื่อศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำของการประปา การบริหารจัดการน้ำ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาอุปกรณ์ไปใช้ในระบบต่อไป

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit